Örestads VVS-Byrå

Telefon:
040-804 30
E-post:
ann-sofi.ohlsson@orestadsvvs.se

Adress:
Södra Strandbadsvägen 41, 271 77 LÖDERUP

Rådgivande ingenjörer inom installationsteknik VVS

Rådgivande ingenjörer inom installationsteknik VVS

Utredningar – Projektering – Kontroll – Besiktningar - OVK

Vilka Vi är

Företaget etablerades i Malmö 1968 och har medverkat vid ett stort antal projekteringar, besiktningar och kontroller etc. av skiftande slag.

Vi utför efterfrågade uppdrag åt beställare och byggherrar. Tyngdpunkten ligger på bostadsbygg­nader, industrier, butiker, kontorsfastigheter, kommersiella fastigheter m.m.

Vi utför olika typer av kontroll- och besiktningsupp­drag inom värme, ventilation, sanitet och kyla. Vi gör även programhandlingar för uppgradering av värmeanläggningar med pannbyten, installation av värmepumpar, pumpbyten, luftbehandlingstekniska installationer med tillhörande styr- och reglerteknisk utrustning i energibesparande syfte.

Örestads VVS-Byrå
Örestads VVS-Byrå
Örestads VVS-Byrå